Eye4Life

Eye4Life heeft als kerntaak de leefomstandigheden van de tot levenslanggestraften te humaniseren.

Thans bestaat er voor deze groep, binnen de inrichtingen geen beleid.

De groep levenslanggestraften zit verspreid over de inrichtingen/afdelingen in Nederland.

De directie staat met betrekking tot de uitvoering van een gevangenisstraf tamelijk machteloos en heeft weinig invloed op de bejegening van de levenslanggestraften.

De levenslanggestraften vallen onder de reguliere Penitentiaire Beginselenwet.

Die wet is echter bedoeld voor een ieder met een einddatum en gericht op een terugkeer in de samenleving.

Vreemd genoeg  is door het Ministerie van Justitie bepaald dat veroordelingen vanaf 4 maanden en levenslang onder dezelfde richtlijnen vallen.

 

LONGSTAY

In de samenleving is een verkeerd beeld onstaan over de “long-stay” units. Men denkt dat deze units bezet worden door “levenslanggestraften”
Dit is ONJUIST.

In een “long-stay” verblijven TBS-patienten die aanvankelijk veroordeeld waren tot een gevangenisstraf + TBS. Doordat zij uitbehandeld zijn en niet terug kunnen keren in de maatschappij zijn ze in een “long-stay” geplaatst.

Hoogstwaarschijnlijk zullen zij daar voor de rest van hun leven verblijven.
Voor alle duidelijkheid, hun gevangenisstraf is afgelopen en ze hebben lange tijd therapie genoten.

Ze zijn niet veroordeeld tot levenslang.

 

RELATIES VAN GEDETINEERDEN

Er wordt totaal geen rekening gehouden met de relaties van deze gedetineerden.
Wij streven ernaar dat ook deze groep wordt meegenomen in een beleid voor de tot levenslanggestraften.

 

NABESTAANDEN & SLACHTOFFERS

Eye4Life staat open voor vragen van nabestaanden en slachtoffers.
Wij zijn van mening dat ook deze groep onvoldoende wordt geïnformeerd.

Indien men hulp wenst dan verwijzen wij u door naar de desbetreffende hulpinstanties.